ชุนชูยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน (พากย์ไทย) END

Loading...

ซีรี่ย์เกาหลี  ชุนชูยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน

ชุนชูยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน


Dream of the Emperor (ชุนชู ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน) เป็นละครย้อนยุคอิงประวัติศาสตร์สมัยคาบสมุทรเกาหลีแบ่งออกเป็น 3 อาณาจักร คือ โคกูรยอ แพคเจ และชิลลา ตัวเอกของเรื่องคือ คิมชุนชู ซึ่งต่อมาจะได้ขึ้นสถาปนาเป็นกษัตริย์พระนามว่าพระเจ้าแทจงมูยอล แห่งอาณาจักรชิลลา Dream of the Emperor (ชุนชู ยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน) พระองค์ทรงมีความสำคัญในหน้าประวัติศาตร์เกาหลีเพราะทรงเป็นผู้ที่รวมรวบสามอาณาจักรเข้าเป็นหนึ่งได้สำเร็จ ด้วยความช่วยเหลือของแม่ทัพคนสำคัญในสมัยนั้นอย่างคิมยูชิน


ซีรี่ย์เกาหลี  ชุนชูยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน

ชุนชูยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน Ep. 01/คลิบสำรอง
ชุนชูยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน Ep. 02/คลิบสำรอง
ชุนชูยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน Ep. 03/คลิบสำรอง
ชุนชูยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน Ep. 04/คลิบสำรอง
ชุนชูยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน Ep. 05/คลิบสำรอง
ชุนชูยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน Ep. 06/คลิบสำรอง
ชุนชูยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน Ep. 07/คลิบสำรอง
ชุนชูยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน Ep. 08/คลิบสำรอง
ชุนชูยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน Ep. 09/คลิบสำรอง
ชุนชูยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน Ep. 10/คลิบสำรอง
ชุนชูยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน Ep. 11/คลิบสำรอง
ชุนชูยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน Ep. 12/คลิบสำรอง
ชุนชูยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน Ep. 13/คลิบสำรอง
ชุนชูยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน Ep. 14/คลิบสำรอง
ชุนชูยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน Ep. 15/คลิบสำรอง
ชุนชูยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน Ep. 16/คลิบสำรอง
ชุนชูยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน Ep. 17/คลิบสำรอง
ชุนชูยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน Ep. 18/คลิบสำรอง
ชุนชูยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน Ep. 19/คลิบสำรอง
ชุนชูยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน Ep. 20/คลิบสำรอง
ชุนชูยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน Ep. 21/คลิบสำรอง
ชุนชูยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน Ep. 22/คลิบสำรอง
ชุนชูยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน Ep. 23/คลิบสำรอง
ชุนชูยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน Ep. 24/คลิบสำรอง
ชุนชูยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน Ep. 25/คลิบสำรอง
ชุนชูยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน Ep. 26/คลิบสำรอง
ชุนชูยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน Ep. 27/คลิบสำรอง
ชุนชูยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน Ep. 28/คลิบสำรอง
ชุนชูยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน Ep. 29/คลิบสำรอง
ชุนชูยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน Ep. 30/คลิบสำรอง
ชุนชูยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน Ep. 31/คลิบสำรอง
ชุนชูยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน Ep. 32/คลิบสำรอง
ชุนชูยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน Ep. 33/คลิบสำรอง
ชุนชูยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน Ep. 34
ชุนชูยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน Ep. 35
ชุนชูยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน Ep. 36
ชุนชูยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน Ep. 37
ชุนชูยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน Ep. 38
ชุนชูยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน Ep. 39
ชุนชูยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน Ep. 40
ชุนชูยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน Ep. 41
ชุนชูยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน Ep. 42
ชุนชูยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน Ep. 43
ชุนชูยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน Ep. 44
ชุนชูยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน Ep. 45
ชุนชูยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน Ep. 46
ชุนชูยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน Ep. 47
ชุนชูยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน Ep. 48
ชุนชูยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน Ep. 49
ชุนชูยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน Ep. 50
ชุนชูยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน Ep. 51
ชุนชูยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน Ep. 52
ชุนชูยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน Ep. 53
ชุนชูยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน Ep. 54
ชุนชูยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน Ep. 55
ชุนชูยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน Ep. 56
ชุนชูยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน Ep. 57
ชุนชูยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน Ep. 58
ชุนชูยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน Ep. 59
ชุนชูยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน Ep. 60
ชุนชูยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน Ep. 61
ชุนชูยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน Ep. 62
ชุนชูยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน Ep. 63
ชุนชูยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน Ep. 64
ชุนชูยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน Ep. 65
ชุนชูยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน Ep. 66
ชุนชูยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน Ep. 67
ชุนชูยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน Ep. 68
ชุนชูยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน Ep. 69
ชุนชูยอดบุรุษพิทักษ์แผ่นดิน Ep. 70

Comments

comments

Loading...