เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม (พากย์ไทย) (จบ)

Loading...

ซีรี่ย์จีน/ไต้หวัน: เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม

เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม


เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม ในสมัยเป่ยซ่ง เปาบุ้นจิ้นขุนนางที่มีความซื่อสัตย์สุจริต ถึงแม้สอบเป็นขุนนางได้แล้ว แต่ด้วยความที่พ่อแม่อายุมากแล้ว จึงยังไม่ได้เข้ารับราชการ จวบจนกระทั่งพ่อแม่จากโลกนี้ไปแล้ว ถึงได้เข้ารับราชการ เมื่อเข้ารับราชการก็ยกเลิกกฏเกณฑ์คร่ำครึในที่ว่าการ โดยนำกลองมาวางไว้หน้าที่ว่าการเพื่อให้ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนมาร้องทุกข์


ซีรี่ย์จีน/ไต้หวัน: เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม

 

คลิบหลัก

เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม Ep. 01

เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม Ep. 02

เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม Ep. 03

เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม Ep. 04

เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม Ep. 05

เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม Ep. 06

เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม Ep. 07

เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม Ep. 08

เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม Ep. 09

เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม Ep. 10

เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม Ep. 11

เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม Ep. 12

เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม Ep. 13

เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม Ep. 14

เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม Ep. 15

เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม Ep. 16

เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม Ep. 17

เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม Ep. 18

เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม Ep. 19

เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม Ep. 20

เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม Ep. 21

เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม Ep. 22

เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม Ep. 23

เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม Ep. 24

เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม Ep. 25

เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม Ep. 26

เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม Ep. 27

เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม Ep. 28

เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม Ep. 29

เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม Ep. 30

เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม Ep. 31

เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม Ep. 32

เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม Ep. 33

เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม Ep. 34

เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม Ep. 35

เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม Ep. 36

เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม Ep. 37

เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม Ep. 38

เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม Ep. 39

เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม Ep. 40

เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม Ep. 41

เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม Ep. 42

เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม Ep. 43

เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม Ep. 44

เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม Ep. 45

เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม Ep. 46

เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม Ep. 47

เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม Ep. 48

เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม Ep. 49

เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม Ep. 50

เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม Ep. 51

เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม Ep. 52

เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม Ep. 53

เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม Ep. 54

เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม Ep. 55

เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม Ep. 56

เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม Ep. 57

เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม Ep. 58

เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม Ep. 59

เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม Ep. 60

เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม Ep. 61

เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม Ep. 62

เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม Ep. 63

เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม Ep. 64

เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม Ep. 65

เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม Ep. 66

เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม Ep. 67

เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม Ep. 68

เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม Ep. 69

เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม Ep. 70

เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม Ep. 71

เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม Ep. 72

เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม Ep. 73

เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม Ep. 74

เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม Ep. 75

เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม Ep. 76

เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม Ep. 77

เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม Ep. 78

เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม Ep. 79

เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม Ep. 80

เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม Ep. 81

เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม Ep. 82

เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม Ep. 83

เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม Ep. 84

เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม Ep. 85

เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม Ep. 86

เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม Ep. 87

เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม Ep. 88

เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม Ep. 89

เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม Ep. 90

เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม Ep. 91

เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม Ep. 92

เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม Ep. 93

เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม Ep. 94

เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม Ep. 95

เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม Ep. 96

เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม Ep. 97

เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม Ep. 98

เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม Ep. 99

เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม Ep. 100

เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม Ep. 101

เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม Ep. 102

เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม Ep. 103

เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม Ep. 104

เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม Ep. 105

เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม Ep. 106

เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม Ep. 107

เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม Ep. 108

เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม Ep. 109

เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม Ep. 110

เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม Ep. 111

เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม Ep. 112

เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม Ep. 113

เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม Ep. 114

เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม Ep. 115

เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม Ep. 116

เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม Ep. 117

เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม Ep. 118

เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม Ep. 119

เปาบุ้นจิ้น 7 ผู้กล้า 5 ผู้ทรงธรรม Ep. 120


Comments

comments

Loading...