จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์ (พากย์ไทย) (จบ)

Loading...

ซีรี่ย์อินเดีย จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์

Chandra Nandini


เรื่องราวเริ่มต้นเมื่อรานีมุรากำลังตั้งครรภ์ นางและมหาราชสุริยคุปต์เดินทางไปเข้างานฉลองของมคธตามคำเชิญของมหาราชศิศุนาคและมหารานีอวันติกา ระหว่างที่ทำการปราศรัยต่อหน้าชาวเมืองมคธ ช่างตัดผมชื่อนันทะมาล่วงเกินรานีมุรา รานีอวันติกาจึงสั่งจับนันทะจำคุกตลอดชีวิต ต่อมาภายหลังมหาราชสุริยคุปต์ได้รู้ความลับที่ว่าแท้จริงแล้วอวันติกาคบชู้กับนันทะ สุริยคุปต์จึงไปหาศิศุนาคเพื่อบอกเรื่องอวันติกาคบชู้กับนันทะ แต่นันทะชิงสังหารศิศุนาคเสียก่อน สุริยคุปต์จึงพามุราหนีออกจากวังของมคธ และยอมพลีชีพเพื่อให้มุราปกป้องบุตรชาย มุราคลอดจันทระออกมาและนำไปซ่อนไว้ แต่นางถูกทหารจับตัวกลับมายังมคธ ขณะที่นันทะสถาปนาตัวเองเป็นมหาราชปัทมนันท์แห่งมคธ


ซีรี่ย์อินเดีย จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์

 

คลิบหลัก

Chandra Nandini – จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์ Ep. 01

Chandra Nandini – จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์ Ep. 02

Chandra Nandini – จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์ Ep. 03

Chandra Nandini – จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์ Ep. 04

Chandra Nandini – จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์ Ep. 05

Chandra Nandini – จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์ Ep. 06

Chandra Nandini – จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์ Ep. 07

Chandra Nandini – จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์ Ep. 08

Chandra Nandini – จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์ Ep. 09

Chandra Nandini – จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์ Ep. 10

Chandra Nandini – จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์ Ep. 11

Chandra Nandini – จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์ Ep. 12

Chandra Nandini – จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์ Ep. 13

Chandra Nandini – จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์ Ep. 14

Chandra Nandini – จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์ Ep. 15

Chandra Nandini – จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์ Ep. 16

Chandra Nandini – จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์ Ep. 17

Chandra Nandini – จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์ Ep. 18

Chandra Nandini – จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์ Ep. 19

Chandra Nandini – จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์ Ep. 20

Chandra Nandini – จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์ Ep. 21

Chandra Nandini – จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์ Ep. 22

Chandra Nandini – จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์ Ep. 23

Chandra Nandini – จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์ Ep. 24

Chandra Nandini – จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์ Ep. 25

Chandra Nandini – จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์ Ep. 26

Chandra Nandini – จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์ Ep. 27

Chandra Nandini – จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์ Ep. 28

Chandra Nandini – จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์ Ep. 29

Chandra Nandini – จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์ Ep. 30

Chandra Nandini – จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์ Ep. 31

Chandra Nandini – จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์ Ep. 32

Chandra Nandini – จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์ Ep. 33

Chandra Nandini – จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์ Ep. 34

Chandra Nandini – จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์ Ep. 35

Chandra Nandini – จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์ Ep. 36

Chandra Nandini – จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์ Ep. 37

Chandra Nandini – จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์ Ep. 38

Chandra Nandini – จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์ Ep. 39

Chandra Nandini – จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์ Ep. 40

Chandra Nandini – จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์ Ep. 41

Chandra Nandini – จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์ Ep. 42

Chandra Nandini – จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์ Ep. 43

Chandra Nandini – จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์ Ep. 44

Chandra Nandini – จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์ Ep. 45

Chandra Nandini – จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์ Ep. 46

Chandra Nandini – จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์ Ep. 47

Chandra Nandini – จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์ Ep. 48

Chandra Nandini – จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์ Ep. 49

Chandra Nandini – จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์ Ep. 50

Chandra Nandini – จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์ Ep. 51

Chandra Nandini – จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์ Ep. 52

Chandra Nandini – จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์ Ep. 53

Chandra Nandini – จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์ Ep. 54

Chandra Nandini – จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์ Ep. 55

Chandra Nandini – จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์ Ep. 56

Chandra Nandini – จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์ Ep. 57

Chandra Nandini – จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์ Ep. 58

Chandra Nandini – จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์ Ep. 59

Chandra Nandini – จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์ Ep. 60

Chandra Nandini – จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์ Ep. 61

Chandra Nandini – จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์ Ep. 62

Chandra Nandini – จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์ Ep. 63

Chandra Nandini – จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์ Ep. 64

Chandra Nandini – จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์ Ep. 65

Chandra Nandini – จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์ Ep. 66

Chandra Nandini – จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์ Ep. 67

Chandra Nandini – จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์ Ep. 68

Chandra Nandini – จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์ Ep. 69

Chandra Nandini – จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์ Ep. 70

Chandra Nandini – จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์ Ep. 71

Chandra Nandini – จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์ Ep. 72

Chandra Nandini – จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์ Ep. 73

Chandra Nandini – จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์ Ep. 74

Chandra Nandini – จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์ Ep. 75

Chandra Nandini – จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์ Ep. 76

Chandra Nandini – จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์ Ep. 77

Chandra Nandini – จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์ Ep. 78

Chandra Nandini – จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์ Ep. 79

Chandra Nandini – จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์ Ep. 80

Chandra Nandini – จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์ Ep. 81

Chandra Nandini – จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์ Ep. 82

Chandra Nandini – จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์ Ep. 83

Chandra Nandini – จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์ Ep. 84

Chandra Nandini – จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์ Ep. 85

Chandra Nandini – จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์ Ep. 86

Chandra Nandini – จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์ Ep. 87

Chandra Nandini – จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์ Ep. 88

Chandra Nandini – จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์ Ep. 89

Chandra Nandini – จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์ Ep. 90

Chandra Nandini – จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์ Ep. 91

Chandra Nandini – จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์ Ep. 92

Chandra Nandini – จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์ Ep. 93

Chandra Nandini – จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์ Ep. 94

Chandra Nandini – จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์ Ep. 95

Chandra Nandini – จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์ Ep. 96

Chandra Nandini – จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์ Ep. 97

Chandra Nandini – จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์ Ep. 98

Chandra Nandini – จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์ Ep. 99

Chandra Nandini – จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์ Ep. 100

Chandra Nandini – จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์ Ep. 101

Chandra Nandini – จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์ Ep. 102

Chandra Nandini – จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์ Ep. 103

Chandra Nandini – จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์ Ep. 104

Chandra Nandini – จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์ Ep. 105

Chandra Nandini – จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์ Ep. 106

Chandra Nandini – จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์ Ep. 107

Chandra Nandini – จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์ Ep. 108

Chandra Nandini – จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์ Ep. 109

Chandra Nandini – จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์ Ep. 110

Chandra Nandini – จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์ Ep. 111

Chandra Nandini – จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์ Ep. 112

Chandra Nandini – จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์ Ep. 113

Chandra Nandini – จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์ Ep. 114

Chandra Nandini – จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์ Ep. 115

Chandra Nandini – จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์ Ep. 116

Chandra Nandini – จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์ Ep. 117

Chandra Nandini – จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์ Ep. 118

Chandra Nandini – จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์ Ep. 119

Chandra Nandini – จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์ Ep. 120

Chandra Nandini – จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์ Ep. 121

Chandra Nandini – จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์ Ep. 122

Chandra Nandini – จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์ Ep. 123

Chandra Nandini – จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์ Ep. 124

Chandra Nandini – จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์ Ep. 125

Chandra Nandini – จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์ Ep. 126

Chandra Nandini – จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์ Ep. 127

Chandra Nandini – จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์ Ep. 128

Chandra Nandini – จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์ Ep. 129

Chandra Nandini – จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์ Ep. 130

Chandra Nandini – จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์ Ep. 131

Chandra Nandini – จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์ Ep. 132

Chandra Nandini – จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์ Ep. 133

Chandra Nandini – จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์ Ep. 134

Chandra Nandini – จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์ Ep. 135

Chandra Nandini – จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์ Ep. 136

Chandra Nandini – จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์ Ep. 137

Chandra Nandini – จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์ Ep. 138

Chandra Nandini – จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์ Ep. 139

Chandra Nandini – จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์ Ep. 140

Chandra Nandini – จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์ Ep. 141

Chandra Nandini – จันทรคุปต์ ศึกรักชิงบัลลังก์ Ep. 142


Comments

comments

Loading...