Chinese Paladin – เซียนกระบี่พิชิตมาร ภาค5 (พากย์ไทย) Ep 1 – 38

Loading...

ซีรี่ย์จีน/ไต้หวัน: Chinese Paladin – เซียนกระบี่พิชิตมาร ภาค5

Chinese Paladin


จ้าวหลิงเอ๋อซึ่งเก็บตัวอยู่บนเกาะเซียนทิพย์ที่หลบหนีการตามล่าสังหารของสำนักไป๋เยี่ยมา ในที่สุดทั้งสองก็ผูกสมัครรักใคร่กัน ศิษย์สำนักไป้เยี่ยตามล่ามาถึงเกาะ เซียวเหยาและหลิงเอ๋อจำต้องพลัดพรากจากกัน เซียวเหยาต้องมนต์ดำของสำนักไป้เยี่ย ทำให้ลืมเรื่องราวความรักของบนเกาะเซียนทิพย์จนหมดสิ้น ต่อมาเซียวเหยาได้รับการถ่ายทอดเพลงกระบี่และอิทธิฤทธิ์จากเซียนกระบี่ เซียวเหยาและหลิงเอ๋อได้พบกันอีกครั้ง


ซีรี่ย์จีน/ไต้หวัน: Chinese Paladin – เซียนกระบี่พิชิตมาร ภาค5

 

คลิบหลัก

เซียนกระบี่พิชิตมาร ภาค5 Ep. 01

เซียนกระบี่พิชิตมาร ภาค5 Ep. 02

เซียนกระบี่พิชิตมาร ภาค5 Ep. 03

เซียนกระบี่พิชิตมาร ภาค5 Ep. 04

เซียนกระบี่พิชิตมาร ภาค5 Ep. 05

เซียนกระบี่พิชิตมาร ภาค5 Ep. 06

เซียนกระบี่พิชิตมาร ภาค5 Ep. 07

เซียนกระบี่พิชิตมาร ภาค5 Ep. 08

เซียนกระบี่พิชิตมาร ภาค5 Ep. 09

เซียนกระบี่พิชิตมาร ภาค5 Ep. 10

เซียนกระบี่พิชิตมาร ภาค5 Ep. 11

เซียนกระบี่พิชิตมาร ภาค5 Ep. 12

เซียนกระบี่พิชิตมาร ภาค5 Ep. 13

เซียนกระบี่พิชิตมาร ภาค5 Ep. 14

เซียนกระบี่พิชิตมาร ภาค5 Ep. 15

เซียนกระบี่พิชิตมาร ภาค5 Ep. 16

เซียนกระบี่พิชิตมาร ภาค5 Ep. 17

เซียนกระบี่พิชิตมาร ภาค5 Ep. 18

เซียนกระบี่พิชิตมาร ภาค5 Ep. 19

เซียนกระบี่พิชิตมาร ภาค5 Ep. 20

เซียนกระบี่พิชิตมาร ภาค5 Ep. 21

เซียนกระบี่พิชิตมาร ภาค5 Ep. 22

เซียนกระบี่พิชิตมาร ภาค5 Ep. 23

เซียนกระบี่พิชิตมาร ภาค5 Ep. 24

เซียนกระบี่พิชิตมาร ภาค5 Ep. 25

เซียนกระบี่พิชิตมาร ภาค5 Ep. 26

เซียนกระบี่พิชิตมาร ภาค5 Ep. 27

เซียนกระบี่พิชิตมาร ภาค5 Ep. 28

เซียนกระบี่พิชิตมาร ภาค5 Ep. 29

เซียนกระบี่พิชิตมาร ภาค5 Ep. 30

เซียนกระบี่พิชิตมาร ภาค5 Ep. 31

เซียนกระบี่พิชิตมาร ภาค5 Ep. 32

เซียนกระบี่พิชิตมาร ภาค5 Ep. 33

เซียนกระบี่พิชิตมาร ภาค5 Ep. 34

เซียนกระบี่พิชิตมาร ภาค5 Ep. 35

เซียนกระบี่พิชิตมาร ภาค5 Ep. 36

เซียนกระบี่พิชิตมาร ภาค5 Ep. 37

เซียนกระบี่พิชิตมาร ภาค5 Ep. 38


Comments

comments

Loading...