Chronicle of Life – สัญญารัก จักรพรรดิคังซี (พากย์ไทย) Ep 1 – 20

Loading...

ซีรี่ย์จีน/ไต้หวัน: Chronicle of Life – สัญญารัก จักรพรรดิคังซี

Chronicle of Life


ในสมัยคังซีปีที่แปด คังซีได้รับความช่วยเหลือจากน่าหลันหรงรั่วเอาผิดจับกุมตัวเอ๋าไป้ได้ในที่สุด; ต่อจากนั้นความสัมพันธ์ของคนทั้งสองก็แนบแน่นดุจดั่งพี่น้อง สืบเนื่องจากความผิดของเอ๋าไป้ ส่งผลให้สกุลเว่ยพลอยเดือดร้อนไปด้วย เว่ยหลินหลางจึงได้ไปพึ่งพิงสกุลน่าหลัน และเพื่อชื่อเสียงและอนาคตของสกุลเว่ย หลินหลางจึงเข้าวังหลวงเพื่อคัดเลือกหญิงงาม คังซีทรงพบว่าหลินหลางไม่เหมือนกับผู้หญิงคนอื่น จึงค่อย ๆเกิดความรู้สึกที่ดีต่อนางจนกลายเป็นความรัก


ตัวอย่าง


ซีรี่ย์จีน/ไต้หวัน: Chronicle of Life – สัญญารัก จักรพรรดิคังซี

 

Chronicle of Life – สัญญารัก จักรพรรดิคังซี Ep. 01

Chronicle of Life – สัญญารัก จักรพรรดิคังซี Ep. 02

Chronicle of Life – สัญญารัก จักรพรรดิคังซี Ep. 03

Chronicle of Life – สัญญารัก จักรพรรดิคังซี Ep. 04

Chronicle of Life – สัญญารัก จักรพรรดิคังซี Ep. 05

Chronicle of Life – สัญญารัก จักรพรรดิคังซี Ep. 06

Chronicle of Life – สัญญารัก จักรพรรดิคังซี Ep. 07

Chronicle of Life – สัญญารัก จักรพรรดิคังซี Ep. 08

Chronicle of Life – สัญญารัก จักรพรรดิคังซี Ep. 09

Chronicle of Life – สัญญารัก จักรพรรดิคังซี Ep. 10

Chronicle of Life – สัญญารัก จักรพรรดิคังซี Ep. 11

Chronicle of Life – สัญญารัก จักรพรรดิคังซี Ep. 12

Chronicle of Life – สัญญารัก จักรพรรดิคังซี Ep. 13

Chronicle of Life – สัญญารัก จักรพรรดิคังซี Ep. 14

Chronicle of Life – สัญญารัก จักรพรรดิคังซี Ep. 15

Chronicle of Life – สัญญารัก จักรพรรดิคังซี Ep. 16

Chronicle of Life – สัญญารัก จักรพรรดิคังซี Ep. 17

Chronicle of Life – สัญญารัก จักรพรรดิคังซี Ep. 18

Chronicle of Life – สัญญารัก จักรพรรดิคังซี Ep. 19

Chronicle of Life – สัญญารัก จักรพรรดิคังซี Ep. 20


Loading...