Detective Dee – ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบราชวงศ์ถัง (พากย์ไทย) Ep 1 – 58

Loading...

ซีรี่ย์จีน/ไต้หวัน: Detective Dee – ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบราชวงศ์ถัง

Detective Dee


รัชสมัยถังเกาจง เหยียนลี่เปิ่นบังเอิญพบว่า ตี๋เหรินเจี๋ย ถูกใส่ร้ายป้ายสีจนติดคุก ดังนั้นจึงตัดสินใจให้ความช่วยเหลือ เหยียนลี่เปิ่นพบว่าตี๋เหรินเจี๋ยเป็นผู้มีความสามารถในการวิเคราะห์วินิจฉัยคดี ฮ่องเต้ทรงมีพระบัญชาให้เหยียนลี่เปิ่นไปสืบคดีที่วัดกั่นเย่ เหยียนลี่เปิ่นจึงตัดสินใจพาตี๋เหรินเจี๋ยร่วมเดินทางไปด้วยที่วัดกั่นเย่ ตี๋เหรินเจี๋ยปิดคดีได้สำเร็จยุติหายนะในอันที่จะเกิดขึ้นกับศาสนา ทั้งยังได้รู้จักกับอู๋เม่ยเหนียงอีกด้วย ด้วยความสามารถของตี๋เหรินเจี๋ย จึงได้รับพระบัญชาจากฮ่องเต้ให้เดินทางไปปิ้งโจว ในช่วงเวลานี้เอง ตี๋เหยินเจี๋ยปิดคดีแปลก ๆ มากมายจนได้รับฉายา ตุลาการเทวดา


ซีรี่ย์จีน/ไต้หวัน: Detective Dee – ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบราชวงศ์ถัง

 

คลิบหลัก

Detective Dee – ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบราชวงศ์ถัง Ep. 01

Detective Dee – ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบราชวงศ์ถัง Ep. 02

Detective Dee – ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบราชวงศ์ถัง Ep. 03

Detective Dee – ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบราชวงศ์ถัง Ep. 04

Detective Dee – ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบราชวงศ์ถัง Ep. 05

Detective Dee – ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบราชวงศ์ถัง Ep. 06

Detective Dee – ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบราชวงศ์ถัง Ep. 07

Detective Dee – ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบราชวงศ์ถัง Ep. 08

Detective Dee – ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบราชวงศ์ถัง Ep. 09

Detective Dee – ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบราชวงศ์ถัง Ep. 10

Detective Dee – ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบราชวงศ์ถัง Ep. 11

Detective Dee – ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบราชวงศ์ถัง Ep. 12

Detective Dee – ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบราชวงศ์ถัง Ep. 13

Detective Dee – ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบราชวงศ์ถัง Ep. 14

Detective Dee – ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบราชวงศ์ถัง Ep. 15

Detective Dee – ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบราชวงศ์ถัง Ep. 16

Detective Dee – ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบราชวงศ์ถัง Ep. 17

Detective Dee – ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบราชวงศ์ถัง Ep. 18

Detective Dee – ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบราชวงศ์ถัง Ep. 19

Detective Dee – ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบราชวงศ์ถัง Ep. 20

Detective Dee – ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบราชวงศ์ถัง Ep. 21

Detective Dee – ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบราชวงศ์ถัง Ep. 22

Detective Dee – ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบราชวงศ์ถัง Ep. 23

Detective Dee – ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบราชวงศ์ถัง Ep. 24

Detective Dee – ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบราชวงศ์ถัง Ep. 25

Detective Dee – ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบราชวงศ์ถัง Ep. 26

Detective Dee – ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบราชวงศ์ถัง Ep. 27

Detective Dee – ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบราชวงศ์ถัง Ep. 28

Detective Dee – ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบราชวงศ์ถัง Ep. 29

Detective Dee – ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบราชวงศ์ถัง Ep. 30

Detective Dee – ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบราชวงศ์ถัง Ep. 31

Detective Dee – ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบราชวงศ์ถัง Ep. 32

Detective Dee – ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบราชวงศ์ถัง Ep. 33

Detective Dee – ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบราชวงศ์ถัง Ep. 34

Detective Dee – ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบราชวงศ์ถัง Ep. 35

Detective Dee – ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบราชวงศ์ถัง Ep. 36

Detective Dee – ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบราชวงศ์ถัง Ep. 37

Detective Dee – ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบราชวงศ์ถัง Ep. 38

Detective Dee – ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบราชวงศ์ถัง Ep. 39

Detective Dee – ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบราชวงศ์ถัง Ep. 40

Detective Dee – ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบราชวงศ์ถัง Ep. 41

Detective Dee – ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบราชวงศ์ถัง Ep. 42

Detective Dee – ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบราชวงศ์ถัง Ep. 43

Detective Dee – ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบราชวงศ์ถัง Ep. 44

Detective Dee – ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบราชวงศ์ถัง Ep. 45

Detective Dee – ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบราชวงศ์ถัง Ep. 46

Detective Dee – ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบราชวงศ์ถัง Ep. 47

Detective Dee – ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบราชวงศ์ถัง Ep. 48

Detective Dee – ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบราชวงศ์ถัง Ep. 49

Detective Dee – ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบราชวงศ์ถัง Ep. 50

Detective Dee – ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบราชวงศ์ถัง Ep. 51

Detective Dee – ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบราชวงศ์ถัง Ep. 52

Detective Dee – ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบราชวงศ์ถัง Ep. 53

Detective Dee – ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบราชวงศ์ถัง Ep. 54

Detective Dee – ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบราชวงศ์ถัง Ep. 55

Detective Dee – ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบราชวงศ์ถัง Ep. 56

Detective Dee – ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบราชวงศ์ถัง Ep. 57

Detective Dee – ตี๋เหรินเจี๋ย นักสืบราชวงศ์ถัง Ep. 58


Comments

comments

Loading...