Joy of Life – หาญท้าชะตาฟ้า ปริศนายุทธจักร (พากย์ไทย) (จบ)

Loading...

ซีรี่ย์จีน/ไต้หวัน: Joy of Life – หาญท้าชะตาฟ้า ปริศนายุทธจักร

Joy of Life


ฟ่านเสียนอายุ15ปี พ่อของเขาฟ่านเจี้ยนและสำนักตรวจสอบเฉินผิงผิงสั่งผู้เชี่ยวชาญด้านยาพิษมาอบรมฟ่านเสียนให้รู้จักยาพิษและเรียนรู้วิชาป้องกันตัวต่าง ๆ 4ปีต่อมา; ความสามารถฟ่านเสียนอยู่ระดับสูง หลังจากที่ฟ่านเสียนได้เปิดโปงคดีวางยาพิษสำเร็จแล้วนั้น เขาได้เดินทางเข้าเมืองหลวง โดยมีเป้าหมายบางอย่างที่ต้องทำ ฟ่านเสียนใช้ชีวิตที่สงบสุขอยู่ในเมืองหลวง แต่ก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้นเมื่อวันหนึ่งเขาได้พบกับเหตุการณ์ถูกล้อมฆ่า เหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไป ฟ่านเสียนจะต้องพบเจอกับอะไรบ้างในเมืองหลวง


ตัวอย่าง


ซีรี่ย์จีน/ไต้หวัน: Joy of Life – หาญท้าชะตาฟ้า ปริศนายุทธจักร

 

คลิบหลัก

Joy of Life – หาญท้าชะตาฟ้า ปริศนายุทธจักร Ep. 01

Joy of Life – หาญท้าชะตาฟ้า ปริศนายุทธจักร Ep. 02

Joy of Life – หาญท้าชะตาฟ้า ปริศนายุทธจักร Ep. 03

Joy of Life – หาญท้าชะตาฟ้า ปริศนายุทธจักร Ep. 04

Joy of Life – หาญท้าชะตาฟ้า ปริศนายุทธจักร Ep. 05

Joy of Life – หาญท้าชะตาฟ้า ปริศนายุทธจักร Ep. 06

Joy of Life – หาญท้าชะตาฟ้า ปริศนายุทธจักร Ep. 07

Joy of Life – หาญท้าชะตาฟ้า ปริศนายุทธจักร Ep. 08

Joy of Life – หาญท้าชะตาฟ้า ปริศนายุทธจักร Ep. 09

Joy of Life – หาญท้าชะตาฟ้า ปริศนายุทธจักร Ep. 10

Joy of Life – หาญท้าชะตาฟ้า ปริศนายุทธจักร Ep. 11

Joy of Life – หาญท้าชะตาฟ้า ปริศนายุทธจักร Ep. 12

Joy of Life – หาญท้าชะตาฟ้า ปริศนายุทธจักร Ep. 13

Joy of Life – หาญท้าชะตาฟ้า ปริศนายุทธจักร Ep. 14

Joy of Life – หาญท้าชะตาฟ้า ปริศนายุทธจักร Ep. 15

Joy of Life – หาญท้าชะตาฟ้า ปริศนายุทธจักร Ep. 16

Joy of Life – หาญท้าชะตาฟ้า ปริศนายุทธจักร Ep. 17

Joy of Life – หาญท้าชะตาฟ้า ปริศนายุทธจักร Ep. 18

Joy of Life – หาญท้าชะตาฟ้า ปริศนายุทธจักร Ep. 19

Joy of Life – หาญท้าชะตาฟ้า ปริศนายุทธจักร Ep. 20

Joy of Life – หาญท้าชะตาฟ้า ปริศนายุทธจักร Ep. 21

Joy of Life – หาญท้าชะตาฟ้า ปริศนายุทธจักร Ep. 22

Joy of Life – หาญท้าชะตาฟ้า ปริศนายุทธจักร Ep. 23

Joy of Life – หาญท้าชะตาฟ้า ปริศนายุทธจักร Ep. 24

Joy of Life – หาญท้าชะตาฟ้า ปริศนายุทธจักร Ep. 25

Joy of Life – หาญท้าชะตาฟ้า ปริศนายุทธจักร Ep. 26

Joy of Life – หาญท้าชะตาฟ้า ปริศนายุทธจักร Ep. 27

Joy of Life – หาญท้าชะตาฟ้า ปริศนายุทธจักร Ep. 28

Joy of Life – หาญท้าชะตาฟ้า ปริศนายุทธจักร Ep. 29

Joy of Life – หาญท้าชะตาฟ้า ปริศนายุทธจักร Ep. 30

Joy of Life – หาญท้าชะตาฟ้า ปริศนายุทธจักร Ep. 31

Joy of Life – หาญท้าชะตาฟ้า ปริศนายุทธจักร Ep. 32

Joy of Life – หาญท้าชะตาฟ้า ปริศนายุทธจักร Ep. 33

Joy of Life – หาญท้าชะตาฟ้า ปริศนายุทธจักร Ep. 34

Joy of Life – หาญท้าชะตาฟ้า ปริศนายุทธจักร Ep. 35

Joy of Life – หาญท้าชะตาฟ้า ปริศนายุทธจักร Ep. 36

Joy of Life – หาญท้าชะตาฟ้า ปริศนายุทธจักร Ep. 37

Joy of Life – หาญท้าชะตาฟ้า ปริศนายุทธจักร Ep. 38

Joy of Life – หาญท้าชะตาฟ้า ปริศนายุทธจักร Ep. 39

Joy of Life – หาญท้าชะตาฟ้า ปริศนายุทธจักร Ep. 40

Joy of Life – หาญท้าชะตาฟ้า ปริศนายุทธจักร Ep. 41

Joy of Life – หาญท้าชะตาฟ้า ปริศนายุทธจักร Ep. 42

Joy of Life – หาญท้าชะตาฟ้า ปริศนายุทธจักร Ep. 43

Joy of Life – หาญท้าชะตาฟ้า ปริศนายุทธจักร Ep. 44

Joy of Life – หาญท้าชะตาฟ้า ปริศนายุทธจักร Ep. 45

Joy of Life – หาญท้าชะตาฟ้า ปริศนายุทธจักร Ep. 46


Loading...