Kakumeiki Valvrave เครื่องจักรปฏิวัติ วัลเวรฟ (ภาค1-2) (พากย์ไทย) (จบ)

Loading...

การ์ตูนออนไลน์: Kakumeiki Valvrave เครื่องจักรปฏิวัติ วัลเวรฟ (ภาค1-2)

Kakumeiki Valvrave


Valvrave the Liberator แวมไพร์ ขับหุ่น – ในยุคสมัยที่ประชากรกว่า 70% ของมนุษย์ เลือกที่จะอาศัยอยู่ในอวกาศ มีการแบ่งฝ่ายออกเป็น 2 ฝ่าย คือ Dorushia Military Pact Federation และ Atlantic Ring United States (ARUS) โดยมีประเทศที่เป็นกลาง Jiouru ที่มีความรุ่งเรืองด้านเศรษฐกิจ วันหนึ่งฝ่าย Dorushai ได้มารุกรานประเทศฝ่ายเป็นกลาง ทำให้ฮารุโตะ นักเรียนม.ปลายใน Jiouru หลบหนี จนมาพบกับสิ่งที่เป็นอาวุธต้องห้าม ที่ถูกเรียกว่า “Valvrave”


การ์ตูนออนไลน์: Kakumeiki Valvrave เครื่องจักรปฏิวัติ วัลเวรฟ (ภาค1-2)

  ภาค1

Kakumeiki Valvrave เครื่องจักรปฏิวัติ วัลเวรฟ Ep. 01

Kakumeiki Valvrave เครื่องจักรปฏิวัติ วัลเวรฟ Ep. 02

Kakumeiki Valvrave เครื่องจักรปฏิวัติ วัลเวรฟ Ep. 03

Kakumeiki Valvrave เครื่องจักรปฏิวัติ วัลเวรฟ Ep. 04

Kakumeiki Valvrave เครื่องจักรปฏิวัติ วัลเวรฟ Ep. 05

Kakumeiki Valvrave เครื่องจักรปฏิวัติ วัลเวรฟ Ep. 06

Kakumeiki Valvrave เครื่องจักรปฏิวัติ วัลเวรฟ Ep. 07

Kakumeiki Valvrave เครื่องจักรปฏิวัติ วัลเวรฟ Ep. 08

Kakumeiki Valvrave เครื่องจักรปฏิวัติ วัลเวรฟ Ep. 09

Kakumeiki Valvrave เครื่องจักรปฏิวัติ วัลเวรฟ Ep. 10

Kakumeiki Valvrave เครื่องจักรปฏิวัติ วัลเวรฟ Ep. 11

Kakumeiki Valvrave เครื่องจักรปฏิวัติ วัลเวรฟ Ep. 12

 ภาค2

Kakumeiki Valvrave เครื่องจักรปฏิวัติ วัลเวรฟ Ep. 13

Kakumeiki Valvrave เครื่องจักรปฏิวัติ วัลเวรฟ Ep. 14

Kakumeiki Valvrave เครื่องจักรปฏิวัติ วัลเวรฟ Ep. 15

Kakumeiki Valvrave เครื่องจักรปฏิวัติ วัลเวรฟ Ep. 16

Kakumeiki Valvrave เครื่องจักรปฏิวัติ วัลเวรฟ Ep. 17

Kakumeiki Valvrave เครื่องจักรปฏิวัติ วัลเวรฟ Ep. 18

Kakumeiki Valvrave เครื่องจักรปฏิวัติ วัลเวรฟ Ep. 19

Kakumeiki Valvrave เครื่องจักรปฏิวัติ วัลเวรฟ Ep. 20

Kakumeiki Valvrave เครื่องจักรปฏิวัติ วัลเวรฟ Ep. 21

Kakumeiki Valvrave เครื่องจักรปฏิวัติ วัลเวรฟ Ep. 22

Kakumeiki Valvrave เครื่องจักรปฏิวัติ วัลเวรฟ Ep. 23

Kakumeiki Valvrave เครื่องจักรปฏิวัติ วัลเวรฟ Ep. 24


Loading...