Maha Kumbh มหากุมภะ สงครามพญาครุฑ (พากย์ไทย) END

Loading...

ซีรี่ย์อินเดีย: Maha Kumbh มหากุมภะ สงครามพญาครุฑ

ซีรี่ย์อินเดีย: Maha Kumbh มหากุมภะ สงครามพญาครุฑจากตำนานความเชื่ออันศักดิ์สิทธิ์ในศาสนาฮินดู  ถูกถ่ายทอดดัดแปลงเป็นเรื่องราวการเดินทางครั้งยิ่งใหญ่ เรื่องราวของชายหนุ่มผู้มีนามว่า รุดทร (รุด-ทะ-ระ) ที่เกิดมาพร้อมปานรูปพญาครุฑและพลังพิเศษ ผู้เป็น 1 ใน 7 ตำนานครุฑผู้ปกป้องน้ำอมฤตแห่งความเป็นนิรันดร์ของพญาครุฑและพญานาค ให้ปลอดภัยจากจอมอสูรและโจรผู้ร้ายที่หมายปอง ภาระอันหนักอึ้งที่ได้รับการถ่ายทอดจากทายาทครุฑผู้เป็นพ่อ เค้าจะฝ่าฟันอุปสรรคไปได้อย่างไร  และจะรักษาน้ำอมฤตไว้ได้หรือไม่


ซีรี่ย์อินเดีย: Maha Kumbh มหากุมภะ สงครามพญาครุฑ

มหากุมภะ สงครามพญาครุฑ Ep. 01/คลิบสำรอง
มหากุมภะ สงครามพญาครุฑ Ep. 02/คลิบสำรอง
มหากุมภะ สงครามพญาครุฑ Ep. 03/คลิบสำรอง
มหากุมภะ สงครามพญาครุฑ Ep. 04/คลิบสำรอง
มหากุมภะ สงครามพญาครุฑ Ep. 05/คลิบสำรอง
มหากุมภะ สงครามพญาครุฑ Ep. 06/คลิบสำรอง
มหากุมภะ สงครามพญาครุฑ Ep. 07/คลิบสำรอง
มหากุมภะ สงครามพญาครุฑ Ep. 08/คลิบสำรอง
มหากุมภะ สงครามพญาครุฑ Ep. 09/คลิบสำรอง
มหากุมภะ สงครามพญาครุฑ Ep. 10/คลิบสำรอง
มหากุมภะ สงครามพญาครุฑ Ep. 11/คลิบสำรอง
มหากุมภะ สงครามพญาครุฑ Ep. 12/คลิบสำรอง
มหากุมภะ สงครามพญาครุฑ Ep. 13/คลิบสำรอง
มหากุมภะ สงครามพญาครุฑ Ep. 14/คลิบสำรอง
มหากุมภะ สงครามพญาครุฑ Ep. 15/คลิบสำรอง
มหากุมภะ สงครามพญาครุฑ Ep. 16/คลิบสำรอง
มหากุมภะ สงครามพญาครุฑ Ep. 17/คลิบสำรอง
มหากุมภะ สงครามพญาครุฑ Ep. 18/คลิบสำรอง
มหากุมภะ สงครามพญาครุฑ Ep. 19/คลิบสำรอง
มหากุมภะ สงครามพญาครุฑ Ep. 20/คลิบสำรอง
มหากุมภะ สงครามพญาครุฑ Ep. 21/คลิบสำรอง
มหากุมภะ สงครามพญาครุฑ Ep. 22/คลิบสำรอง
มหากุมภะ สงครามพญาครุฑ Ep. 23/คลิบสำรอง
มหากุมภะ สงครามพญาครุฑ Ep. 24/คลิบสำรอง
มหากุมภะ สงครามพญาครุฑ Ep. 25/คลิบสำรอง
มหากุมภะ สงครามพญาครุฑ Ep. 26/คลิบสำรอง
มหากุมภะ สงครามพญาครุฑ Ep. 27/คลิบสำรอง
มหากุมภะ สงครามพญาครุฑ Ep. 28/คลิบสำรอง
มหากุมภะ สงครามพญาครุฑ Ep. 29/คลิบสำรอง
มหากุมภะ สงครามพญาครุฑ Ep. 30/คลิบสำรอง
มหากุมภะ สงครามพญาครุฑ Ep. 31/คลิบสำรอง
มหากุมภะ สงครามพญาครุฑ Ep. 32/คลิบสำรอง
มหากุมภะ สงครามพญาครุฑ Ep. 33/คลิบสำรอง
มหากุมภะ สงครามพญาครุฑ Ep. 34/คลิบสำรอง
มหากุมภะ สงครามพญาครุฑ Ep. 35/คลิบสำรอง
มหากุมภะ สงครามพญาครุฑ Ep. 36/คลิบสำรอง
มหากุมภะ สงครามพญาครุฑ Ep. 37/คลิบสำรอง
มหากุมภะ สงครามพญาครุฑ Ep. 38/คลิบสำรอง
มหากุมภะ สงครามพญาครุฑ Ep. 39/คลิบสำรอง
มหากุมภะ สงครามพญาครุฑ Ep. 40/คลิบสำรอง
มหากุมภะ สงครามพญาครุฑ Ep. 41/คลิบสำรอง
มหากุมภะ สงครามพญาครุฑ Ep. 42/คลิบสำรอง
มหากุมภะ สงครามพญาครุฑ Ep. 43/คลิบสำรอง
มหากุมภะ สงครามพญาครุฑ Ep. 44/คลิบสำรอง
มหากุมภะ สงครามพญาครุฑ Ep. 45/คลิบสำรอง
มหากุมภะ สงครามพญาครุฑ Ep. 46/คลิบสำรอง
มหากุมภะ สงครามพญาครุฑ Ep. 47/คลิบสำรอง
มหากุมภะ สงครามพญาครุฑ Ep. 48/คลิบสำรอง

มหากุมภะ สงครามพญาครุฑ Ep. 49/คลิบสำรอง
มหากุมภะ สงครามพญาครุฑ Ep. 50/คลิบสำรอง
มหากุมภะ สงครามพญาครุฑ Ep. 51/คลิบสำรอง
มหากุมภะ สงครามพญาครุฑ Ep. 52/คลิบสำรอง
มหากุมภะ สงครามพญาครุฑ Ep. 53/คลิบสำรอง
มหากุมภะ สงครามพญาครุฑ Ep. 54/คลิบสำรอง
มหากุมภะ สงครามพญาครุฑ Ep. 55/คลิบสำรอง
มหากุมภะ สงครามพญาครุฑ Ep. 56/คลิบสำรอง
มหากุมภะ สงครามพญาครุฑ Ep. 57/คลิบสำรอง
มหากุมภะ สงครามพญาครุฑ Ep. 58/คลิบสำรอง
มหากุมภะ สงครามพญาครุฑ Ep. 59/คลิบสำรอง
มหากุมภะ สงครามพญาครุฑ Ep. 60/คลิบสำรอง
มหากุมภะ สงครามพญาครุฑ Ep. 61 End/คลิบสำรอง

Comments

comments

Loading...