MahaKali – มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา (พากย์ไทย) Ep 1 – 51

Loading...

ซีรี่ย์อินเดีย MahaKali – มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา

MahaKali - มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา


เรื่องราวการเดินทางของปารวตี มเหสีผู้เป็นมนุษย์ของพระมหาเทพศิวะ และการค้นพบพลังของตนในการเป็นร่างศักติแห่งมหากาลี เทพีแห่งสงครามและการทำลายล้าง สัญญาณแห่งการเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงจากปารวตีสู่มหากาลี เมื่อพบเจอกับศัตรูสิ่งชั่วร้าย ความโกรธจะทลายทุกขีดจำกัด ข้ามผ่านความลังเลและความกลัว เปลี่ยนนางให้กลายเป็นพระแม่กาลี ผู้มีผิวกายสีดำ ดุร้าย กล้าหาญ และไม่มีใครห้ามปรามได้


ซีรี่ย์อินเดีย MahaKali – มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา

 

คลิบหลัก

MahaKali – มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา Ep. 01

MahaKali – มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา Ep. 02

MahaKali – มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา Ep. 03

MahaKali – มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา Ep. 04

MahaKali – มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา Ep. 05

MahaKali – มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา Ep. 06

MahaKali – มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา Ep. 07

MahaKali – มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา Ep. 08

MahaKali – มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา Ep. 09

MahaKali – มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา Ep. 10

MahaKali – มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา Ep. 11

MahaKali – มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา Ep. 12

MahaKali – มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา Ep. 13

MahaKali – มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา Ep. 14

MahaKali – มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา Ep. 15

MahaKali – มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา Ep. 16

MahaKali – มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา Ep. 17

MahaKali – มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา Ep. 18

MahaKali – มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา Ep. 19

MahaKali – มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา Ep. 20

MahaKali – มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา Ep. 21

MahaKali – มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา Ep. 22

MahaKali – มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา Ep. 23

MahaKali – มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา Ep. 24

MahaKali – มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา Ep. 25

MahaKali – มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา Ep. 26

MahaKali – มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา Ep. 27

MahaKali – มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา Ep. 28

MahaKali – มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา Ep. 29

MahaKali – มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา Ep. 30

MahaKali – มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา Ep. 31

MahaKali – มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา Ep. 32

MahaKali – มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา Ep. 33

MahaKali – มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา Ep. 34

MahaKali – มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา Ep. 35

MahaKali – มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา Ep. 36

MahaKali – มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา Ep. 37

MahaKali – มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา Ep. 38

MahaKali – มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา Ep. 39

MahaKali – มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา Ep. 40

MahaKali – มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา Ep. 41

MahaKali – มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา Ep. 42

MahaKali – มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา Ep. 43

MahaKali – มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา Ep. 44

MahaKali – มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา Ep. 45

MahaKali – มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา Ep. 46

MahaKali – มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา Ep. 47

MahaKali – มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา Ep. 48

MahaKali – มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา Ep. 49

MahaKali – มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา Ep. 50

MahaKali – มหากาลี เทวีพิทักษ์โลกา Ep. 51


Comments

comments

Loading...