พิฆเนศ มหาเทพไอยรา (พากย์ไทย) Ep 1 – 111

Loading...

ซีรี่ย์อินเดีย พิฆเนศ มหาเทพไอยรา

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา


เรื่องราวของเด็กคนหนึ่งที่กำเนิดขึ้นมาแล้ว ถูกผู้เป็นบิดาสังหารด้วยโทสะตั้งแต่การพบกันครั้งแรก เกิดใหม่ด้วยรูปลักษณ์ที่สร้างความเจ็บปวดให้แม้กระทั่งผู้เป็นมารดาของตน เรื่องราวของเทพผู้ที่ไม่ได้รับความเคารพจากมวลหมู่เทพในตอนแรก เรื่องราวการเดินทางของพระพิฆเนศ ที่เริ่มต้นจากการเป็นเด็กที่ไม่ได้รับการยอมรับจากหมู่เทพทั่วไปจนกลายมาเป็นปฐเมศ หรือเทพองค์แรกที่ได้รับการเคารพก่อนมวลหมู่เทพอื่นๆ ตำนานเกี่ยวกับพระพิฆเนศ กับที่มาของการเป็นเทพองค์แรกที่ได้รับการบูชาก่อนเทพองค์อื่น เพราะความเฉลียวฉลาดและสติปัญญาของพระองค์ พิฆเนศมหาเทพไอยรา


ซีรี่ย์อินเดีย พิฆเนศ มหาเทพไอยรา

 

คลิบหลัก

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา Ep. 01

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา Ep. 02

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา Ep. 03

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา Ep. 04

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา Ep. 05

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา Ep. 06

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา Ep. 07

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา Ep. 08

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา Ep. 09

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา Ep. 10

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา Ep. 11

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา Ep. 12

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา Ep. 13

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา Ep. 14

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา Ep. 15

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา Ep. 16

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา Ep. 17

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา Ep. 18

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา Ep. 19

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา Ep. 20

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา Ep. 21

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา Ep. 22

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา Ep. 23

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา Ep. 24

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา Ep. 25

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา Ep. 26

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา Ep. 27

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา Ep. 28

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา Ep. 29

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา Ep. 30

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา Ep. 31

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา Ep. 32

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา Ep. 33

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา Ep. 34

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา Ep. 35

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา Ep. 36

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา Ep. 37

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา Ep. 38

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา Ep. 39

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา Ep. 40

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา Ep. 41

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา Ep. 42

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา Ep. 43

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา Ep. 44

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา Ep. 45

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา Ep. 46

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา Ep. 47

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา Ep. 48

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา Ep. 49

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา Ep. 50

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา Ep. 51

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา Ep. 52

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา Ep. 53

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา Ep. 54

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา Ep. 55

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา Ep. 56

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา Ep. 57

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา Ep. 58

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา Ep. 59

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา Ep. 60

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา Ep. 61

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา Ep. 62

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา Ep. 63

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา Ep. 64

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา Ep. 65

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา Ep. 66

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา Ep. 67

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา Ep. 68

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา Ep. 69

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา Ep. 70

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา Ep. 71

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา Ep. 72

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา Ep. 73

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา Ep. 74

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา Ep. 75

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา Ep. 76

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา Ep. 77

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา Ep. 78

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา Ep. 79

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา Ep. 80

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา Ep. 81

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา Ep. 82

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา Ep. 83

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา Ep. 84

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา Ep. 85

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา Ep. 86

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา Ep. 87

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา Ep. 88

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา Ep. 89

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา Ep. 90

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา Ep. 91

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา Ep. 92

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา Ep. 93

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา Ep. 94

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา Ep. 95

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา Ep. 96

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา Ep. 97

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา Ep. 98

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา Ep. 99

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา Ep. 100

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา Ep. 101

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา Ep. 102

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา Ep. 103

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา Ep. 104

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา Ep. 105

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา Ep. 106

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา Ep. 107

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา Ep. 108

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา Ep. 109

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา Ep. 110

พิฆเนศ มหาเทพไอยรา Ep. 111


Comments

comments

Loading...