Princess at Large – พระชายาลอยนวล ภาค 2 (ซับไทย) (จบ)

Loading...

ซีรี่ย์จีน/ไต้หวัน: Princess at Large พระชายาลอยนวล ภาค 2

Princess at Large


ความต่อเนื่องของฤดูกาลแรกของ Princess At Large Ji Xian Yu กลับมาจากความตายและกลับไปยังฝั่งของ Crown Prince Qi Lian Xiao คราวนี้เธอมีรูปร่างหน้าตาของ Lan Ruo Xi เพื่อที่จะได้เข้าใกล้เขาและทำให้เขาจำเธอได้ Lan Ruo Xi ได้กลายเป็นเจ้าหน้าที่การแพทย์ของจักรพรรดิพร้อมด้วยทักษะทางการแพทย์ชั้นยอดของเธอ แต่เนื่องจากสูญเสียภรรยาของเขา Lian Xiao จึงเปลี่ยนไปและเขายังคงหลบซ่อนจากความตั้งใจดีของ Ruo Xi ในที่สุดด้วยความพยายามของ Ruo Xi และเพื่อน ๆ ของเธอ Lian Xiao ก็เชื่อว่า Ruo Xi คือ Ji Xian Yu และพวกเขาสามารถคืนดีได้ แต่เมื่อสงครามเกิดขึ้นจากศัตรูเขาจะเลือกความรักหรือประเทศของเขาหรือไม่?


ตัวอย่าง


ซีรี่ย์จีน/ไต้หวัน: Princess at Large

 

Princess at Large – พระชายาลอยนวล ภาค 2 Ep. 01

Princess at Large – พระชายาลอยนวล ภาค 2 Ep. 02

Princess at Large – พระชายาลอยนวล ภาค 2 Ep. 03

Princess at Large – พระชายาลอยนวล ภาค 2 Ep. 04

Princess at Large – พระชายาลอยนวล ภาค 2 Ep. 05

Princess at Large – พระชายาลอยนวล ภาค 2 Ep. 06

Princess at Large – พระชายาลอยนวล ภาค 2 Ep. 07

Princess at Large – พระชายาลอยนวล ภาค 2 Ep. 08

Princess at Large – พระชายาลอยนวล ภาค 2 Ep. 09

Princess at Large – พระชายาลอยนวล ภาค 2 Ep. 10

Princess at Large – พระชายาลอยนวล ภาค 2 Ep. 11

Princess at Large – พระชายาลอยนวล ภาค 2 Ep. 12

Princess at Large – พระชายาลอยนวล ภาค 2 Ep. 13

Princess at Large – พระชายาลอยนวล ภาค 2 Ep. 14

Princess at Large – พระชายาลอยนวล ภาค 2 Ep. 15


รวม Princess at Large ทุกภาค


Loading...