Princess Ja Myung-Go จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน (พากย์ไทย) END

Loading...

ซีรี่ย์เกาหลี:Princess Ja Myung-Go จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน

Princess Ja Myung-Go จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดินตำนานกล่าวไว้ว่าเมื่อกว่า 2,000 ปีก่อน อาณาจักรนังนังมีกลองศํกดิ์สิทธิ์ ชื่อจามยอง (จามยองโก) ซึ่งสามารถส่งเสียงดังได้เองเมื่อมีข้าศึกมารุกราน แต่ในความเป็นจริง จามยองโก ไม่ใช่กลอง แต่คือลูกสาวของพระราชา องค์หญิงจามยอง องค์หญิงจามยองและองค์หญิงนักรังเกิดในวันและเวลาเดียว ทั้งคู่เกิดจากพระบิดา องค์เดียวกันแต่ต่างมารดา มีคำทำนายว่าองค์หญิงองค์หนึ่งจะเป็นผู้กอบกู้ประเทศชาติ ในขณะที่อีกองค์หนึ่งจะเป็นผู้ทำลายอาณาจักรทั้งอาณาจักรลง มารดาขององค์หญิงนักรังใช้อำนาจของครอบครัวที่มีอยู่โน้มน้าวให้ทุกคนเชื่อว่า บุตรสาวของนางคือคนที่จะกอบกู้ประเทศ ในขณะที่องค์หญิงจามยองซึ่งถูกตราหน้าว่าเป็นคนที่จะทำให้ประเทศประสบกับหายนะ หนีรอดจากความตายมาได้โดยความช่วยเหลือของมารดา และเติบโตขึ้นมาในฐานะสามัญชน เมื่อนางทราบถึงฐานะที่แท้จริงของตนเอง องค์หญิงจามยองเดินทางกลับสู่อาณาจักรของนาง ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางการเมืองและการต่อสู้แย่งชิงอำนาจ องค์หญิงจามยองและองค์ชายโฮดงแห่งอาณาจักรข้าศึกโกคุรยอตกหลุมรักกัน แต่ชะตาลิขิตไม่ให้ทั้งคู่ได้สมหวัง องค์หญิงนักรัง ที่หลงรักองค์ชายโฮดงอยู่เช่นกัน จงใจมอบอาณาจักรของตัวเองให้กับเขาโดยการทำลายกลองศักดิ์สิทธิ์ลง องค์หญิงจามยองที่ต่อสู้เพื่อกอบกู้อาณาจักรของนาง สุดท้ายได้แทงดาบไปที่หัวใจ ขององค์ชายโฮดงผู้เป็นที่รัก ซีรี่ย์ จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน ออกอากาศทุกวันจันทร์ – ศุกร์ ซีรี่ย์ จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน


ซีรี่ย์เกาหลี: Princess Ja Myung-Go จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน

จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน Ep. 01/คลิบสำรอง
จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน Ep. 02/คลิบสำรอง
จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน Ep. 03/คลิบสำรอง
จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน Ep. 04/คลิบสำรอง
จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน Ep. 05/คลิบสำรอง
จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน Ep. 06/คลิบสำรอง
จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน Ep. 07/คลิบสำรอง
จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน Ep. 08/คลิบสำรอง
จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน Ep. 09/คลิบสำรอง
จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน Ep. 10/คลิบสำรอง
จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน Ep. 11/คลิบสำรอง
จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน Ep. 12/คลิบสำรอง
จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน Ep. 13/คลิบสำรอง
จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน Ep. 14/คลิบสำรอง
จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน Ep. 15/คลิบสำรอง
จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน Ep. 16/คลิบสำรอง
จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน Ep. 17/คลิบสำรอง
จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน Ep. 18/คลิบสำรอง
จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน Ep. 19/คลิบสำรอง
จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน Ep. 20/คลิบสำรอง
จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน Ep. 21/คลิบสำรอง
จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน Ep. 22/คลิบสำรอง
จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน Ep. 23/คลิบสำรอง
จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน Ep. 24/คลิบสำรอง
จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน Ep. 25/คลิบสำรอง
จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน Ep. 26/คลิบสำรอง
จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน Ep. 27/คลิบสำรอง
จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน Ep. 28/คลิบสำรอง
จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน Ep. 29/คลิบสำรอง
จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน Ep. 30/คลิบสำรอง
จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน Ep. 31/คลิบสำรอง
จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน Ep. 32/คลิบสำรอง
จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน Ep. 33/คลิบสำรอง
จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน Ep. 34/คลิบสำรอง
จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน Ep. 35/คลิบสำรอง
จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน Ep. 36/คลิบสำรอง
จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน Ep. 37/คลิบสำรอง
จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน Ep. 38/คลิบสำรอง
จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน Ep. 39/คลิบสำรอง
จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน Ep. 40/คลิบสำรอง
จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน Ep. 41/คลิบสำรอง
จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน Ep. 42/คลิบสำรอง
จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน Ep. 43/คลิบสำรอง
จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน Ep. 44/คลิบสำรอง
จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน Ep. 45/คลิบสำรอง
จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน Ep. 46/คลิบสำรอง
จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน Ep. 47/คลิบสำรอง
จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน Ep. 48/คลิบสำรอง
จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน Ep. 49 End /คลิบสำรอง

Comments

comments

Loading...