The Great Queen Seon Deok – ซอนต๊อก มหาราชินีสามแผ่นดิน (พากย์ไทย) (จบ)

Loading...

ซีรี่ย์เกาหลี: The Great Queen Seon Deok – ซอนต๊อก มหาราชินีสามแผ่นดิน

Queen Seonduk - ซอนต็อก มหาราชินีสามแผ่นดิน


Queen Seondeok – ซอนต็อก มหาราชินีสามแผ่นดิน ราชินีซอนต๊อก กล่าวถึงเรื่องราวขององค์หญิงต๊อกมานที่ถูกทอดทิ้ง ระหกระเหินออกจากวังหลวงด้วยเหตุอันมาจากคำพยากรณ์ที่เป็นอัปมงคล ต้องทนทุกข์ทรมานแสนสาหัส เผชิญกับการฝ่าฟันแย่งชิงอำนาจในวังหลวงจนกลายเป็นปฐมราชินีแห่งแคว้นซิลลา ราชินีซอนต๊อก มีซิลครองอำนาจล้นฟ้าในวังหลวง พระเจ้าจินพยองและมเหสีมายาให้กำเนิดพระธิดาฝาแฝด สำหรับพระเจ้าจินพยองแล้ว การให้กำเนิดพระธิดาฝาแฝดกลับเป็นสิ่งอัปมงคล ด้วยยึดติดกับคำพยากรณ์ที่ว่า “ให้กำเนิดลูกสาวฝาแฝด สิ้นชายครองบัลลังก์” พระเจ้าจินพยองทรงไม่มีทางเลือกจึงจำต้องส่งคนพาต๊อกมานพระธิดาฝาแฝดคนรองไปจากวังหลวง แต่มีซิลกลับส่งคนไปลอบสังหาร


ซีรี่ย์เกาหลี: Queen Seondeok – ซอนต็อก มหาราชินีสามแผ่นดิน

 

ซอนต๊อก มหาราชินีสามแผ่นดิน Ep. 01

ซอนต๊อก มหาราชินีสามแผ่นดิน Ep. 02

ซอนต๊อก มหาราชินีสามแผ่นดิน Ep. 03

ซอนต๊อก มหาราชินีสามแผ่นดิน Ep. 04

ซอนต๊อก มหาราชินีสามแผ่นดิน Ep. 05

ซอนต๊อก มหาราชินีสามแผ่นดิน Ep. 06

ซอนต๊อก มหาราชินีสามแผ่นดิน Ep. 07

ซอนต๊อก มหาราชินีสามแผ่นดิน Ep. 08

ซอนต๊อก มหาราชินีสามแผ่นดิน Ep. 09

ซอนต๊อก มหาราชินีสามแผ่นดิน Ep. 10

ซอนต๊อก มหาราชินีสามแผ่นดิน Ep. 11

ซอนต๊อก มหาราชินีสามแผ่นดิน Ep. 12

ซอนต๊อก มหาราชินีสามแผ่นดิน Ep. 13

ซอนต๊อก มหาราชินีสามแผ่นดิน Ep. 14

ซอนต๊อก มหาราชินีสามแผ่นดิน Ep. 15

ซอนต๊อก มหาราชินีสามแผ่นดิน Ep. 16

ซอนต๊อก มหาราชินีสามแผ่นดิน Ep. 17

ซอนต๊อก มหาราชินีสามแผ่นดิน Ep. 18

ซอนต๊อก มหาราชินีสามแผ่นดิน Ep. 19

ซอนต๊อก มหาราชินีสามแผ่นดิน Ep. 20

ซอนต๊อก มหาราชินีสามแผ่นดิน Ep. 21

ซอนต๊อก มหาราชินีสามแผ่นดิน Ep. 22

ซอนต๊อก มหาราชินีสามแผ่นดิน Ep. 23

ซอนต๊อก มหาราชินีสามแผ่นดิน Ep. 24

ซอนต๊อก มหาราชินีสามแผ่นดิน Ep. 25

ซอนต๊อก มหาราชินีสามแผ่นดิน Ep. 26

ซอนต๊อก มหาราชินีสามแผ่นดิน Ep. 27

ซอนต๊อก มหาราชินีสามแผ่นดิน Ep. 28

ซอนต๊อก มหาราชินีสามแผ่นดิน Ep. 29

ซอนต๊อก มหาราชินีสามแผ่นดิน Ep. 30

ซอนต๊อก มหาราชินีสามแผ่นดิน Ep. 31

ซอนต๊อก มหาราชินีสามแผ่นดิน Ep. 32

ซอนต๊อก มหาราชินีสามแผ่นดิน Ep. 33

ซอนต๊อก มหาราชินีสามแผ่นดิน Ep. 34

ซอนต๊อก มหาราชินีสามแผ่นดิน Ep. 35

ซอนต๊อก มหาราชินีสามแผ่นดิน Ep. 36

ซอนต๊อก มหาราชินีสามแผ่นดิน Ep. 37

ซอนต๊อก มหาราชินีสามแผ่นดิน Ep. 38

ซอนต๊อก มหาราชินีสามแผ่นดิน Ep. 39

ซอนต๊อก มหาราชินีสามแผ่นดิน Ep. 40

ซอนต๊อก มหาราชินีสามแผ่นดิน Ep. 41

ซอนต๊อก มหาราชินีสามแผ่นดิน Ep. 42

ซอนต๊อก มหาราชินีสามแผ่นดิน Ep. 43

ซอนต๊อก มหาราชินีสามแผ่นดิน Ep. 44

ซอนต๊อก มหาราชินีสามแผ่นดิน Ep. 45

ซอนต๊อก มหาราชินีสามแผ่นดิน Ep. 46

ซอนต๊อก มหาราชินีสามแผ่นดิน Ep. 47

ซอนต๊อก มหาราชินีสามแผ่นดิน Ep. 48

ซอนต๊อก มหาราชินีสามแผ่นดิน Ep. 49

ซอนต๊อก มหาราชินีสามแผ่นดิน Ep. 50

ซอนต๊อก มหาราชินีสามแผ่นดิน Ep. 51

ซอนต๊อก มหาราชินีสามแผ่นดิน Ep. 52

ซอนต๊อก มหาราชินีสามแผ่นดิน Ep. 53

ซอนต๊อก มหาราชินีสามแผ่นดิน Ep. 54

ซอนต๊อก มหาราชินีสามแผ่นดิน Ep. 55

ซอนต๊อก มหาราชินีสามแผ่นดิน Ep. 56

ซอนต๊อก มหาราชินีสามแผ่นดิน Ep. 57

ซอนต๊อก มหาราชินีสามแผ่นดิน Ep. 58

ซอนต๊อก มหาราชินีสามแผ่นดิน Ep. 59

ซอนต๊อก มหาราชินีสามแผ่นดิน Ep. 60

ซอนต๊อก มหาราชินีสามแผ่นดิน Ep. 61

ซอนต๊อก มหาราชินีสามแผ่นดิน Ep. 62


Comments

comments

Loading...