Razia Sultan – ราเซียสุลต่าน จอมนางเหนือแผ่นดิน (พากย์ไทย) END

Loading...

ซีรี่ย์อินเดีย Razia Sultan – ราเซียสุลต่าน จอมนางเหนือแผ่นดิน

Razia Sultan


ราเซียสุลต่าน จอมนางเหนือแผ่นดิน (Razia Sultan) ราเซียสุลต่าน จอมนางเหนือแผ่นดิน ช่วงปี ค.ศ. 1200 อินเดียตกอยู่ใต้การปกครองของ สุลต่านมุสลิม อิลตุตมิช แห่งราชวงศ์มัมลุก พระองค์ทรงมีพระราชธิดาองค์หนึ่งนามว่า ราเซีย ผู้มีความสามารถทางการทหาร การต่อสู้เป็นเลิศ อีกทั้งยังมีปัญญาและไหวพริบอันชาญฉลาด จนทำให้เจ้าหญิงราเซียถูกเลือกเป็นผู้สืบทอดพระราชบัลลังก์ ส่งผลให้พระนางชาห์ เดอร์ตัน พระราชินีผู้เป็นแม่เลี้ยงของเจ้าหญิงไม่พอพระทัย เพราะต้องการให้เจ้าชายฟิรุซพระโอรสของตนขึ้นครองราชย์แทน จึงทำให้พระราชวังลุกเป็นไฟ กลายเป็นศึกแห่งสายเลือดประกอบกับเรื่องราวความรักระหว่าง เจ้าหญิงราเซีย กับ อัลทูเนีย ทาสหนุ่มคนรักยังก่อให้เกิดปัญหารักต่างชนชั้น เจ้าหญิงราเซียผู้มีหัวใจแกร่งผู้นี้จึงต้องลุกขึ้นสู้และฝ่าฝันอุปสรรคนานัปการเพื่อพลิกหน้าประวัติศาสตร์ของอินเดีย ในการก้าวขึ้นมาเป็นสุลต่านหญิงองค์แรกและองค์สุดท้ายของ ประวัติศาสตร์ที่โลกต้องจารึก ปันคูรี อวาสธี (Pankhuri Awasthy) รับบทเป็น สุลต่านราเซีย กษัตริย์หญิงองค์แรกและองค์สุดท้ายของอาณาจักรเดลี สุลต่านลำดับที่ 5 แห่งราชวงศ์มัมลุก นี่คือบทที่ทำให้เกิดจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ในชีวิตทำให้เธอกลายเป็นดาวเด่นของวงการโทรทัศน์อินเดียทันท โรหิต ปุโรหิต (Rohit Purohit) รับบทเป็น อัลทูเนีย เพื่อนสมัยเด็ก คนรักและพระสวามีของสุลต่านราเซีย อดีตทาสที่พยายามดิ้นรนเพื่อให้ได้แต่งงานกับคนรัก


ซีรี่ย์อินเดีย Razia Sultan – ราเซียสุลต่าน จอมนางเหนือแผ่นดิน

 

คลิบหลัก

Razia Sultan – ราเซียสุลต่าน จอมนางเหนือแผ่นดิน Ep. 01.1

Razia Sultan – ราเซียสุลต่าน จอมนางเหนือแผ่นดิน Ep. 01.2

Razia Sultan – ราเซียสุลต่าน จอมนางเหนือแผ่นดิน Ep. 02.1

Razia Sultan – ราเซียสุลต่าน จอมนางเหนือแผ่นดิน Ep. 02.2

Razia Sultan – ราเซียสุลต่าน จอมนางเหนือแผ่นดิน Ep. 03.1

Razia Sultan – ราเซียสุลต่าน จอมนางเหนือแผ่นดิน Ep. 03.2

Razia Sultan – ราเซียสุลต่าน จอมนางเหนือแผ่นดิน Ep. 04.1

Razia Sultan – ราเซียสุลต่าน จอมนางเหนือแผ่นดิน Ep. 04.2

Razia Sultan – ราเซียสุลต่าน จอมนางเหนือแผ่นดิน Ep. 05.1

Razia Sultan – ราเซียสุลต่าน จอมนางเหนือแผ่นดิน Ep. 05.2

Razia Sultan – ราเซียสุลต่าน จอมนางเหนือแผ่นดิน Ep. 06.1

Razia Sultan – ราเซียสุลต่าน จอมนางเหนือแผ่นดิน Ep. 06.2

Razia Sultan – ราเซียสุลต่าน จอมนางเหนือแผ่นดิน Ep. 07.1

Razia Sultan – ราเซียสุลต่าน จอมนางเหนือแผ่นดิน Ep. 07.2

Razia Sultan – ราเซียสุลต่าน จอมนางเหนือแผ่นดิน Ep. 08.1

Razia Sultan – ราเซียสุลต่าน จอมนางเหนือแผ่นดิน Ep. 08.2

Razia Sultan – ราเซียสุลต่าน จอมนางเหนือแผ่นดิน Ep. 09.1

Razia Sultan – ราเซียสุลต่าน จอมนางเหนือแผ่นดิน Ep. 09.2

Razia Sultan – ราเซียสุลต่าน จอมนางเหนือแผ่นดิน Ep. 010.1

Razia Sultan – ราเซียสุลต่าน จอมนางเหนือแผ่นดิน Ep. 010.2

Razia Sultan – ราเซียสุลต่าน จอมนางเหนือแผ่นดิน Ep. 11.1

Razia Sultan – ราเซียสุลต่าน จอมนางเหนือแผ่นดิน Ep. 11.2

Razia Sultan – ราเซียสุลต่าน จอมนางเหนือแผ่นดิน Ep. 12.1

Razia Sultan – ราเซียสุลต่าน จอมนางเหนือแผ่นดิน Ep. 12.2

Razia Sultan – ราเซียสุลต่าน จอมนางเหนือแผ่นดิน Ep. 13.1

Razia Sultan – ราเซียสุลต่าน จอมนางเหนือแผ่นดิน Ep. 13.2

Razia Sultan – ราเซียสุลต่าน จอมนางเหนือแผ่นดิน Ep. 14.1

Razia Sultan – ราเซียสุลต่าน จอมนางเหนือแผ่นดิน Ep. 14.2

Razia Sultan – ราเซียสุลต่าน จอมนางเหนือแผ่นดิน Ep. 15.1

Razia Sultan – ราเซียสุลต่าน จอมนางเหนือแผ่นดิน Ep. 15.2

Razia Sultan – ราเซียสุลต่าน จอมนางเหนือแผ่นดิน Ep. 16.1

Razia Sultan – ราเซียสุลต่าน จอมนางเหนือแผ่นดิน Ep. 16.2

Razia Sultan – ราเซียสุลต่าน จอมนางเหนือแผ่นดิน Ep. 17.1

Razia Sultan – ราเซียสุลต่าน จอมนางเหนือแผ่นดิน Ep. 17.2

Razia Sultan – ราเซียสุลต่าน จอมนางเหนือแผ่นดิน Ep. 18.1

Razia Sultan – ราเซียสุลต่าน จอมนางเหนือแผ่นดิน Ep. 18.2

Razia Sultan – ราเซียสุลต่าน จอมนางเหนือแผ่นดิน Ep. 19.1

Razia Sultan – ราเซียสุลต่าน จอมนางเหนือแผ่นดิน Ep. 19.2

Razia Sultan – ราเซียสุลต่าน จอมนางเหนือแผ่นดิน Ep. 20.1

Razia Sultan – ราเซียสุลต่าน จอมนางเหนือแผ่นดิน Ep. 20.2

Razia Sultan – ราเซียสุลต่าน จอมนางเหนือแผ่นดิน Ep. 21.1

Razia Sultan – ราเซียสุลต่าน จอมนางเหนือแผ่นดิน Ep. 21.2

Razia Sultan – ราเซียสุลต่าน จอมนางเหนือแผ่นดิน Ep. 22.1

Razia Sultan – ราเซียสุลต่าน จอมนางเหนือแผ่นดิน Ep. 22.2

Razia Sultan – ราเซียสุลต่าน จอมนางเหนือแผ่นดิน Ep. 23.1

Razia Sultan – ราเซียสุลต่าน จอมนางเหนือแผ่นดิน Ep. 23.2

Razia Sultan – ราเซียสุลต่าน จอมนางเหนือแผ่นดิน Ep. 24.1

Razia Sultan – ราเซียสุลต่าน จอมนางเหนือแผ่นดิน Ep. 24.2

Razia Sultan – ราเซียสุลต่าน จอมนางเหนือแผ่นดิน Ep. 25.1

Razia Sultan – ราเซียสุลต่าน จอมนางเหนือแผ่นดิน Ep. 25.2

Razia Sultan – ราเซียสุลต่าน จอมนางเหนือแผ่นดิน Ep. 26.1

Razia Sultan – ราเซียสุลต่าน จอมนางเหนือแผ่นดิน Ep. 26.2

Razia Sultan – ราเซียสุลต่าน จอมนางเหนือแผ่นดิน Ep. 27.1

Razia Sultan – ราเซียสุลต่าน จอมนางเหนือแผ่นดิน Ep. 27.2

Razia Sultan – ราเซียสุลต่าน จอมนางเหนือแผ่นดิน Ep. 28.1

Razia Sultan – ราเซียสุลต่าน จอมนางเหนือแผ่นดิน Ep. 28.2

Razia Sultan – ราเซียสุลต่าน จอมนางเหนือแผ่นดิน Ep. 29.1

Razia Sultan – ราเซียสุลต่าน จอมนางเหนือแผ่นดิน Ep. 29.2

Razia Sultan – ราเซียสุลต่าน จอมนางเหนือแผ่นดิน Ep. 30.1

Razia Sultan – ราเซียสุลต่าน จอมนางเหนือแผ่นดิน Ep. 30.2

Razia Sultan – ราเซียสุลต่าน จอมนางเหนือแผ่นดิน Ep. 31.1

Razia Sultan – ราเซียสุลต่าน จอมนางเหนือแผ่นดิน Ep. 31.2

Razia Sultan – ราเซียสุลต่าน จอมนางเหนือแผ่นดิน Ep. 32.1

Razia Sultan – ราเซียสุลต่าน จอมนางเหนือแผ่นดิน Ep. 32.2

Razia Sultan – ราเซียสุลต่าน จอมนางเหนือแผ่นดิน Ep. 33.1

Razia Sultan – ราเซียสุลต่าน จอมนางเหนือแผ่นดิน Ep. 33.2

Razia Sultan – ราเซียสุลต่าน จอมนางเหนือแผ่นดิน Ep. 34

Razia Sultan – ราเซียสุลต่าน จอมนางเหนือแผ่นดิน Ep. 35.1

Razia Sultan – ราเซียสุลต่าน จอมนางเหนือแผ่นดิน Ep. 35.2

Razia Sultan – ราเซียสุลต่าน จอมนางเหนือแผ่นดิน Ep. 36.1

Razia Sultan – ราเซียสุลต่าน จอมนางเหนือแผ่นดิน Ep. 36.2

Razia Sultan – ราเซียสุลต่าน จอมนางเหนือแผ่นดิน Ep. 37

Razia Sultan – ราเซียสุลต่าน จอมนางเหนือแผ่นดิน Ep. 38.1

Razia Sultan – ราเซียสุลต่าน จอมนางเหนือแผ่นดิน Ep. 38.2

Razia Sultan – ราเซียสุลต่าน จอมนางเหนือแผ่นดิน Ep. 39.1

Razia Sultan – ราเซียสุลต่าน จอมนางเหนือแผ่นดิน Ep. 39.2


Comments

comments

Loading...