The Gifted – นักเรียนพลังกิฟต์ END

Loading...

ดูละครย้อนหลัง เรื่อง The Gifted นักเรียนพลังกิฟต์


ฤทธาวิทยาคม โรงเรียนที่ไม่ได้มีแต่เด็กเก่ง แต่ที่นี่ยังมี ห้องกิฟท์ ห้องเรียนพิเศษที่มีเด็กเพียงหยิบมือเท่านั้นที่จะมีสิทธิ์ได้เรียนในห้องนี้ เด็กที่ พิเศษ มากกว่าใครๆ แต่แล้ว แปง เด็ก ม.4 ห่วย ๆ ห้องบ๊วยกลับสอบติดห้องกิฟต์โดยไม่ทราบสาเหตุ การเข้าเรียนห้องกิฟต์ของเขาเต็มไปด้วยความสับสน พร้อมๆกับเพื่อนใหม่ในคลาสที่เริ่มรู้สึกว่าการสอนในห้องนี้มีบางอย่างแปลกๆ และในที่สุดพวกเขาก็ได้รู้ว่า ห้องกิฟท์ห้องนี้กำลังจะปลุก ศักยภาพ บางอย่างในตัวพวกเขา ให้ตื่นขึ้น


ดูละครย้อนหลัง:  The Gifted นักเรียนพลังกิฟต์

 

The Gifted นักเรียนพลังกิฟต์ Ep. 01

The Gifted นักเรียนพลังกิฟต์ Ep. 02

The Gifted นักเรียนพลังกิฟต์ Ep. 03

The Gifted นักเรียนพลังกิฟต์ Ep. 04

The Gifted นักเรียนพลังกิฟต์ Ep. 05

The Gifted นักเรียนพลังกิฟต์ Ep. 06

The Gifted นักเรียนพลังกิฟต์ Ep. 07

The Gifted นักเรียนพลังกิฟต์ Ep. 08

The Gifted นักเรียนพลังกิฟต์ Ep. 09

The Gifted นักเรียนพลังกิฟต์ Ep. 10

The Gifted นักเรียนพลังกิฟต์ Ep. 11

The Gifted นักเรียนพลังกิฟต์ Ep. 12

The Gifted นักเรียนพลังกิฟต์ Ep. 13


Loading...