The Legend of Zhen Huan – เจินหวนจอมนางคู่แผ่นดิน (พากย์ไทย) (จบ)

Loading...

ซีรี่ย์จีน/ไต้หวัน/ฮ่องกง  The Legend of Zhen Huan – เจินหวนจอมนางคู่แผ่นดิน

The Legend of Zhen Huan เจินหวนจอมนางคู่แผ่นดิน


ในรัชสมัยจักรพรรดิยงเจิ้ง มีการคัดเลือกหญิงสาวเข้าถวายตัวเป็นพระสนม โดยเจินหวน ธิดาของใต้เท้าเจินหยวนเต้าเป็นหนึ่งในนั้น นางไม่ต้องการได้รับคัดเลือก ทว่า โชคชะตาทำให้ได้เข้าวังเป็นพระสนม พร้อมกับเหม่ยจวง เพื่อนและพี่สาวที่เติบโตมาด้วยกัน รวมทั้งได้เจอกับอันหลิงหรง ธิดาขุนนางเล็กๆ ทั้งสามมีสัมพันธ์ดั่งพี่น้อง ท่ามกลางชีวิตที่ต้องแก่งแย่ง และเผชิญกับความอิจฉาริษยาในวังหลวง


ซีรี่ย์จีน/ไต้หวัน/ฮ่องกง  The Legend of Zhen Huan – เจินหวนจอมนางคู่แผ่นดิน

 

The Legend of Zhen Huan – เจินหวนจอมนางคู่แผ่นดิน Ep. 01

The Legend of Zhen Huan – เจินหวนจอมนางคู่แผ่นดิน Ep. 02

The Legend of Zhen Huan – เจินหวนจอมนางคู่แผ่นดิน Ep. 03

The Legend of Zhen Huan – เจินหวนจอมนางคู่แผ่นดิน Ep. 04

The Legend of Zhen Huan – เจินหวนจอมนางคู่แผ่นดิน Ep. 05

The Legend of Zhen Huan – เจินหวนจอมนางคู่แผ่นดิน Ep. 06

The Legend of Zhen Huan – เจินหวนจอมนางคู่แผ่นดิน Ep. 07

The Legend of Zhen Huan – เจินหวนจอมนางคู่แผ่นดิน Ep. 08

The Legend of Zhen Huan – เจินหวนจอมนางคู่แผ่นดิน Ep. 09

The Legend of Zhen Huan – เจินหวนจอมนางคู่แผ่นดิน Ep. 10

The Legend of Zhen Huan – เจินหวนจอมนางคู่แผ่นดิน Ep. 11

The Legend of Zhen Huan – เจินหวนจอมนางคู่แผ่นดิน Ep. 12

The Legend of Zhen Huan – เจินหวนจอมนางคู่แผ่นดิน Ep. 13

The Legend of Zhen Huan – เจินหวนจอมนางคู่แผ่นดิน Ep. 14

The Legend of Zhen Huan – เจินหวนจอมนางคู่แผ่นดิน Ep. 15

The Legend of Zhen Huan – เจินหวนจอมนางคู่แผ่นดิน Ep. 16

The Legend of Zhen Huan – เจินหวนจอมนางคู่แผ่นดิน Ep. 17

The Legend of Zhen Huan – เจินหวนจอมนางคู่แผ่นดิน Ep. 18

The Legend of Zhen Huan – เจินหวนจอมนางคู่แผ่นดิน Ep. 19

The Legend of Zhen Huan – เจินหวนจอมนางคู่แผ่นดิน Ep. 20

The Legend of Zhen Huan – เจินหวนจอมนางคู่แผ่นดิน Ep. 21

The Legend of Zhen Huan – เจินหวนจอมนางคู่แผ่นดิน Ep. 22

The Legend of Zhen Huan – เจินหวนจอมนางคู่แผ่นดิน Ep. 23

The Legend of Zhen Huan – เจินหวนจอมนางคู่แผ่นดิน Ep. 24

The Legend of Zhen Huan – เจินหวนจอมนางคู่แผ่นดิน Ep. 25

The Legend of Zhen Huan – เจินหวนจอมนางคู่แผ่นดิน Ep. 26

The Legend of Zhen Huan – เจินหวนจอมนางคู่แผ่นดิน Ep. 27

The Legend of Zhen Huan – เจินหวนจอมนางคู่แผ่นดิน Ep. 28

The Legend of Zhen Huan – เจินหวนจอมนางคู่แผ่นดิน Ep. 29

The Legend of Zhen Huan – เจินหวนจอมนางคู่แผ่นดิน Ep. 30

The Legend of Zhen Huan – เจินหวนจอมนางคู่แผ่นดิน Ep. 31

The Legend of Zhen Huan – เจินหวนจอมนางคู่แผ่นดิน Ep. 32

The Legend of Zhen Huan – เจินหวนจอมนางคู่แผ่นดิน Ep. 33

The Legend of Zhen Huan – เจินหวนจอมนางคู่แผ่นดิน Ep. 34

The Legend of Zhen Huan – เจินหวนจอมนางคู่แผ่นดิน Ep. 35

The Legend of Zhen Huan – เจินหวนจอมนางคู่แผ่นดิน Ep. 36

The Legend of Zhen Huan – เจินหวนจอมนางคู่แผ่นดิน Ep. 37

The Legend of Zhen Huan – เจินหวนจอมนางคู่แผ่นดิน Ep. 38

The Legend of Zhen Huan – เจินหวนจอมนางคู่แผ่นดิน Ep. 39

The Legend of Zhen Huan – เจินหวนจอมนางคู่แผ่นดิน Ep. 40

The Legend of Zhen Huan – เจินหวนจอมนางคู่แผ่นดิน Ep. 41

The Legend of Zhen Huan – เจินหวนจอมนางคู่แผ่นดิน Ep. 42

The Legend of Zhen Huan – เจินหวนจอมนางคู่แผ่นดิน Ep. 43

The Legend of Zhen Huan – เจินหวนจอมนางคู่แผ่นดิน Ep. 44

The Legend of Zhen Huan – เจินหวนจอมนางคู่แผ่นดิน Ep. 45

The Legend of Zhen Huan – เจินหวนจอมนางคู่แผ่นดิน Ep. 46

The Legend of Zhen Huan – เจินหวนจอมนางคู่แผ่นดิน Ep. 47

The Legend of Zhen Huan – เจินหวนจอมนางคู่แผ่นดิน Ep. 48

The Legend of Zhen Huan – เจินหวนจอมนางคู่แผ่นดิน Ep. 49

The Legend of Zhen Huan – เจินหวนจอมนางคู่แผ่นดิน Ep. 50

The Legend of Zhen Huan – เจินหวนจอมนางคู่แผ่นดิน Ep. 51

The Legend of Zhen Huan – เจินหวนจอมนางคู่แผ่นดิน Ep. 52

The Legend of Zhen Huan – เจินหวนจอมนางคู่แผ่นดิน Ep. 53

The Legend of Zhen Huan – เจินหวนจอมนางคู่แผ่นดิน Ep. 54

The Legend of Zhen Huan – เจินหวนจอมนางคู่แผ่นดิน Ep. 55

The Legend of Zhen Huan – เจินหวนจอมนางคู่แผ่นดิน Ep. 56

The Legend of Zhen Huan – เจินหวนจอมนางคู่แผ่นดิน Ep. 57


Comments

comments

Loading...