The Rise of Phoenixes – หงสาประกาศิต (ซับไทย) END

Loading...

ซีรี่ย์จีน/ไต้หวัน: The Rise of Phoenixes – หงสาประกาศิต

The Rise of Phoenixes (2018) หงสาประกาศิต


เฟิ่งจือเวย เป็นลูกนอกสมรสที่ถูกเนรเทศออกจากตระกูลหลังจากที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นฆาตกร และถูกโดนไล่ล่า นางสาบานว่าจะต้องผงาดขึ้นมาให้ได้ แม้จะถูกมารดาหมางเมิน ถูกคนร่วมสกุลขับไล่ไสส่ง จนต้องปกปิดตนเองไปทำงานอยู่ในสำนักโคมเขียว นางต้องแต่งตัวเป็นชายเพื่อที่จะได้เข้าร่วมการแข่งขัน การต่อสู้ อันทรงเกียรติ เพื่อที่จะประกาศให้โลกนี้ได้รับรู้ถึงความรู้และสามารถสามารถของนาง แม้ว่านางจะถูกขับไล่ออกมาก็ตามแต่ความจงรักภักดีและซื่อสัตย์ต่อจักรพรรดิผู้ครองราชย์ยังไม่เคยเปลี่ยนแปลงหรือจืดจางลงไป ในไม่ช้าก็พบว่าเธอเป็นราชวงศ์ที่หลงเหลืออยู่เพียงคนเดียวแห่งอาณาจักรที่หลุดรอดจากอันตรายมาได้ และจึงตัดสินใจที่จะแก้แค้น ความรักงอกงามขึ้นท่ามกลางความสูญเสียที่โถมประดังเข้ามา และเมื่อความลับบางประการถูกเปิดเผย นำไปสู่ความขัดแย้ง นับแต่นั้นมา…ทั้งเขาและนางต่างหลงวนเวียนอยู่ในเส้นทางแห่งรักและแค้น…ตลอดกาล


ซีรี่ย์จีน/ไต้หวัน: The Rise of Phoenixes – หงสาประกาศิต

 

คลิบหลัก

The Rise of Phoenixes (2018) หงสาประกาศิต Ep. 01

The Rise of Phoenixes (2018) หงสาประกาศิต Ep. 02

The Rise of Phoenixes (2018) หงสาประกาศิต Ep. 03

The Rise of Phoenixes (2018) หงสาประกาศิต Ep. 04

The Rise of Phoenixes (2018) หงสาประกาศิต Ep. 05

The Rise of Phoenixes (2018) หงสาประกาศิต Ep. 06

The Rise of Phoenixes (2018) หงสาประกาศิต Ep. 07

The Rise of Phoenixes (2018) หงสาประกาศิต Ep. 08

The Rise of Phoenixes (2018) หงสาประกาศิต Ep. 09

The Rise of Phoenixes (2018) หงสาประกาศิต Ep. 10

The Rise of Phoenixes (2018) หงสาประกาศิต Ep. 11

The Rise of Phoenixes (2018) หงสาประกาศิต Ep. 12

The Rise of Phoenixes (2018) หงสาประกาศิต Ep. 13

The Rise of Phoenixes (2018) หงสาประกาศิต Ep. 14

The Rise of Phoenixes (2018) หงสาประกาศิต Ep. 15

The Rise of Phoenixes (2018) หงสาประกาศิต Ep. 16

The Rise of Phoenixes (2018) หงสาประกาศิต Ep. 17

The Rise of Phoenixes (2018) หงสาประกาศิต Ep. 18

The Rise of Phoenixes (2018) หงสาประกาศิต Ep. 19

The Rise of Phoenixes (2018) หงสาประกาศิต Ep. 20

The Rise of Phoenixes (2018) หงสาประกาศิต Ep. 21

The Rise of Phoenixes (2018) หงสาประกาศิต Ep. 22

The Rise of Phoenixes (2018) หงสาประกาศิต Ep. 23

The Rise of Phoenixes (2018) หงสาประกาศิต Ep. 24

The Rise of Phoenixes (2018) หงสาประกาศิต Ep. 25

The Rise of Phoenixes (2018) หงสาประกาศิต Ep. 26

The Rise of Phoenixes (2018) หงสาประกาศิต Ep. 27

The Rise of Phoenixes (2018) หงสาประกาศิต Ep. 28

The Rise of Phoenixes (2018) หงสาประกาศิต Ep. 29

The Rise of Phoenixes (2018) หงสาประกาศิต Ep. 30

The Rise of Phoenixes (2018) หงสาประกาศิต Ep. 31

The Rise of Phoenixes (2018) หงสาประกาศิต Ep. 32

The Rise of Phoenixes (2018) หงสาประกาศิต Ep. 33

The Rise of Phoenixes (2018) หงสาประกาศิต Ep. 34

The Rise of Phoenixes (2018) หงสาประกาศิต Ep. 35

The Rise of Phoenixes (2018) หงสาประกาศิต Ep. 36

The Rise of Phoenixes (2018) หงสาประกาศิต Ep. 37

The Rise of Phoenixes (2018) หงสาประกาศิต Ep. 38

The Rise of Phoenixes (2018) หงสาประกาศิต Ep. 39

The Rise of Phoenixes (2018) หงสาประกาศิต Ep. 40

The Rise of Phoenixes (2018) หงสาประกาศิต Ep. 41

The Rise of Phoenixes (2018) หงสาประกาศิต Ep. 42

The Rise of Phoenixes (2018) หงสาประกาศิต Ep. 43

The Rise of Phoenixes (2018) หงสาประกาศิต Ep. 44

The Rise of Phoenixes (2018) หงสาประกาศิต Ep. 45

The Rise of Phoenixes (2018) หงสาประกาศิต Ep. 46

The Rise of Phoenixes (2018) หงสาประกาศิต Ep. 47

The Rise of Phoenixes (2018) หงสาประกาศิต Ep. 48

The Rise of Phoenixes (2018) หงสาประกาศิต Ep. 49

The Rise of Phoenixes (2018) หงสาประกาศิต Ep. 50

The Rise of Phoenixes (2018) หงสาประกาศิต Ep. 51

The Rise of Phoenixes (2018) หงสาประกาศิต Ep. 52

The Rise of Phoenixes (2018) หงสาประกาศิต Ep. 53

The Rise of Phoenixes (2018) หงสาประกาศิต Ep. 54

The Rise of Phoenixes (2018) หงสาประกาศิต Ep. 55

The Rise of Phoenixes (2018) หงสาประกาศิต Ep. 56

The Rise of Phoenixes (2018) หงสาประกาศิต Ep. 57

The Rise of Phoenixes (2018) หงสาประกาศิต Ep. 58

The Rise of Phoenixes (2018) หงสาประกาศิต Ep. 59

The Rise of Phoenixes (2018) หงสาประกาศิต Ep. 60

The Rise of Phoenixes (2018) หงสาประกาศิต Ep. 61

The Rise of Phoenixes (2018) หงสาประกาศิต Ep. 62

The Rise of Phoenixes (2018) หงสาประกาศิต Ep. 63

The Rise of Phoenixes (2018) หงสาประกาศิต Ep. 64

The Rise of Phoenixes (2018) หงสาประกาศิต Ep. 65

The Rise of Phoenixes (2018) หงสาประกาศิต Ep. 66

The Rise of Phoenixes (2018) หงสาประกาศิต Ep. 67

The Rise of Phoenixes (2018) หงสาประกาศิต Ep. 68

The Rise of Phoenixes (2018) หงสาประกาศิต Ep. 69

The Rise of Phoenixes (2018) หงสาประกาศิต Ep. 70


Comments

comments

Loading...