Xiang Shan Qi Yuan – เจ้าแม่กวนอิม (พากย์ไทย) END

Loading...

ซีรี่ย์จีน/ไต้หวัน: Xiang Shan Qi Yuan – เจ้าแม่กวนอิม

Xiang Shan Qi Yuan - เจ้าแม่กวนอิม


ดัดแปลงมาจากตำนานจีนโบราณและนิทานพื้นบ้านที่เล่าขานเกี่ยวกับชาติสุดท้ายของ “พระโพธิสัตว์กวนอิม” โดยพระองค์ได้ลงมาจุติยังโลกมนุษย์เพื่อช่วยปลดเปลื้องทุกข์ภัยและยับยั้งสงคราม ในฐานะองค์หญิงสาม “เมี่ยวซ่าน”

มีตำนานเล่าขานว่าในสมัยจีนโบราณมีอ๋องพระองค์หนึ่งนามว่า “เมี่ยวจวาง” (อ๋องแห่งฉินหนิง หรือ ฉินหนิงหวัง) ซึ่งมีพระธิดาทั้งสิ้น 3 พระองค์ ก่อนที่องค์หญิงสามจะประสูติได้ไม่นาน แคว้นฉินหนิงได้เกิดมหาอุทกภัยหลังเขื่อนกั้นน้ำขนาดใหญ่หลายแห่งพังทลายลง ส่งผลให้ราษฎรเดือดร้อนอย่างหนัก ซ้ำยังเกิดโรคระบาดทำให้มีผู้คนล้มตายเป็นจำนวนมาก “เจิ้งกั๋วกง” รู้ดีว่าสาเหตุที่เขื่อนพังทั้งที่เพิ่งสร้างได้ไม่นานหาได้เกิดจากภัยธรรมชาติเพียงอย่างเดียว แต่เป็นเพราะมีขุนนางใหญ่ยักยอกเงินสร้างเขื่อนจึงอาสาตรวจสอบเรื่องนี้ด้วยตนเอง

หลังฮองเฮาทรงมีพระประสูติกาลพระธิดาองค์ที่สาม ท่านอ๋องก็รู้สึกผิดหวังจึงไม่ยอมเสด็จไปหาฮองเฮาและพระธิดาองค์น้อย ฮองเฮาเห็นว่าระหว่างคิ้วขององค์หญิงน้อยมีปานแดงเป็นจุดเล็กๆ คล้ายปานแดงของพระพุทธรูปจึงเชื่อว่าเป็นผู้มีบุญมาเกิด และทรงตั้งชื่อพระธิดาองค์น้อยว่า “เมี่ยวซ่าน”


ซีรี่ย์จีน/ไต้หวัน: Xiang Shan Qi Yuan – เจ้าแม่กวนอิม

Xiang Shan Qi Yuan – เจ้าแม่กวนอิม Ep. 01

Xiang Shan Qi Yuan – เจ้าแม่กวนอิม Ep. 02

Xiang Shan Qi Yuan – เจ้าแม่กวนอิม Ep. 03

Xiang Shan Qi Yuan – เจ้าแม่กวนอิม Ep. 04

Xiang Shan Qi Yuan – เจ้าแม่กวนอิม Ep. 05

Xiang Shan Qi Yuan – เจ้าแม่กวนอิม Ep. 06

Xiang Shan Qi Yuan – เจ้าแม่กวนอิม Ep. 07

Xiang Shan Qi Yuan – เจ้าแม่กวนอิม Ep. 08

Xiang Shan Qi Yuan – เจ้าแม่กวนอิม Ep. 09

Xiang Shan Qi Yuan – เจ้าแม่กวนอิม Ep. 10

Xiang Shan Qi Yuan – เจ้าแม่กวนอิม Ep. 11

Xiang Shan Qi Yuan – เจ้าแม่กวนอิม Ep. 12

Xiang Shan Qi Yuan – เจ้าแม่กวนอิม Ep. 13

Xiang Shan Qi Yuan – เจ้าแม่กวนอิม Ep. 14

Xiang Shan Qi Yuan – เจ้าแม่กวนอิม Ep. 15

Xiang Shan Qi Yuan – เจ้าแม่กวนอิม Ep. 16

Xiang Shan Qi Yuan – เจ้าแม่กวนอิม Ep. 17

Xiang Shan Qi Yuan – เจ้าแม่กวนอิม Ep. 18

Xiang Shan Qi Yuan – เจ้าแม่กวนอิม Ep. 19

Xiang Shan Qi Yuan – เจ้าแม่กวนอิม Ep. 20

Xiang Shan Qi Yuan – เจ้าแม่กวนอิม Ep. 21

Xiang Shan Qi Yuan – เจ้าแม่กวนอิม Ep. 22

Xiang Shan Qi Yuan – เจ้าแม่กวนอิม Ep. 23

Xiang Shan Qi Yuan – เจ้าแม่กวนอิม Ep. 24

Xiang Shan Qi Yuan – เจ้าแม่กวนอิม Ep. 25

Xiang Shan Qi Yuan – เจ้าแม่กวนอิม Ep. 26

Xiang Shan Qi Yuan – เจ้าแม่กวนอิม Ep. 27

Xiang Shan Qi Yuan – เจ้าแม่กวนอิม Ep. 28 End

Comments

comments

Loading...